Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Synergia przeciw alienacji – czyli uczestnicy Centrum Integracji Społecznej pomagają osobom niepełnosprawnym na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu

 

 

Celem projektu jest testowanie innowacji społecznej polegającej na wdrożeniu usługi tzw. teleopieki. 
Skierowanej do 10 osób niepełnosprawnych (samotnie zamieszkujących lub wymagających opieki drugiej osoby)  polegającej na tym, iż w sytuacjach alarmowych typu zasłabnięcie, upadek, awaria urządzeń domowych, zatrzaśnięcie, drzwi, napad czy kradzież, osoby te będą mogły skorzystać z pomocy teleopiekunów czyli uczestników Centrum Społecznego w Kostkach Dużych koło Buska Zdroju.
Teleopieka jest świadczona całodobowo - w każdej chwili osoba potrzebująca pomocy może wcisnąć przycisk a teleopiekun udzieli mu pomocy.
Grupę docelową naszego projektu stanowią osoby niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia drugiej osoby.
Naszymi podopiecznymi są osoby wykluczone społecznie, dla których udział w projekcie będzie nowym oknem na świat.