Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Synergia przeciw alienacji – czyli uczestnicy Centrum Integracji Społecznej pomagają osobom niepełnosprawnym na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu

 

 

NAZWA PROJEKTU: „Synergia przeciw alienacji – czyli uczestnicy Centrum Integracji Społecznej pomagają osobom niepełnosprawnym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-06-01 - 2017-11-30

NUMER UMOWY GRANTOWEJ: 19/POWER-4.1/UG/2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 26 360,00 zł

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''

ul. Karczówkowska 36,25-711 Kielce, Telefon: 413669403,

Adres e-mail: a.wos@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Anna Woś.